ცხელი ხაზი : 599647050

ოფიციალური დოკუმენტები

სათაური აღწერა ნომერი ტიპი მიღების თარიღი: გამოქვეყნების თარიღი დოკუმენტის მიმღები
განკარგულება N7 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ 001 განკარგულება N7 03/31/2023 04/03/2023 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საფინანსო-საბიუჯეტი საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი N3 საფინანსო-საბიუჯეტი საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი N3 001 საფინანსო-საბიუჯეტი საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი N3 03/24/2023 03/29/2023 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმი N1 საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმი N1 001 საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმი N1 02/20/2023 02/21/2023 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი N2 ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი N2 001 კომისიის სხდომის ოქმი N2 03/06/2023 03/10/2023 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
განკარგულება N8 მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში (სარგებლობაში) არსებული ქონების საპრივატიზებო ობიექტებისა და პრივატიზების გეგმის დამტკიცების შესახებ 001 განკარგულება N8 03/31/2023 04/03/2023 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საფინანსო-საბიუჯეტი საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი N4 საფინანსო-საბიუჯეტი საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი N4 001 საფინანსო-საბიუჯეტი საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი N4 04/24/2023 04/28/2023 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N4 24.02.2023 წ. „წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 30 დეკემბრის N40 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 001 საკრებულოს დადგენილება N4 02/27/2023 02/28/2023 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურული კომისიის სხდომის ოქმი N1 სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურული კომისიის სხდომის ოქმი N1 001 კომისიის სხდომის ოქმი N1 03/01/2023 03/08/2023 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს დადგენილება N14 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის მიერ მშენებლობის შეჩერების თაობაზე ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის შესრულების კონტროლის განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ 001 დადგენილება N14 03/31/2023 04/03/2023 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სამანდატო, იურიდიული და საპროცედურო საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი N2 სამანდატო, იურიდიული და საპროცედურო საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი N2 001 კომისიის სხდომის ოქმი N2 02/20/2023 02/24/2023 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N10 24.02.2023 წ. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო და წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ 001 საკრებულოს დადგენილება N10 02/27/2023 02/28/2023 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურული კომისიის სხდომის ოქმი N2 სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურული კომისიის სხდომის ოქმი N2 001 კომისიის სხდომის ოქმი N2 03/06/2023 03/10/2023 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს დადგენილება N16 „წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 13 ივნისის №20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე; 001 დადგენილება N16 03/31/2023 04/06/2023 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სამანდატო, იურიდიული და საპროცედურო საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი N2 სამანდატო, იურიდიული და საპროცედურო საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი N2 001 კომისიის სხდომის ოქმი N2 02/20/2023 02/24/2023 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N5 24.02.2023 წ ,,წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 10 ნოემბრის №39 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 001 საკრებულოს დადგენილება N5 02/27/2023 02/28/2023 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის ოქმი N6 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი N6 001 საკრებულოს სხდომის ოქმი N6 04/28/2023 05/03/2023 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N2 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში პირველკლასელთა კვებით უზრუნველყოფის პროგრამის განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ 001 საკრებულოს დადგენილება N2 01/23/2023 01/25/2023 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს დადგენილება N15 ,,წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ’’ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 10 ნოემბრის №39 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე; 001 დადგენილება N15 03/31/2023 04/03/2023 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N3 „წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 30 დეკემბრის N40 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 001 საკრებულოს დადგენილება N3 01/26/2023 01/30/2023 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სამანდატო, იურიდიული და საპროცედურო საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი N3 სამანდატო, იურიდიული და საპროცედურო საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი N3 001 კომისიის სხდომის ოქმი N3 03/09/2023 03/14/2023 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N6 24.02.2023 წ. "წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ" წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 13 ივნისის № 21 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 001 საკრებულოს დადგენილება N6 02/27/2023 02/28/2023 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის ოქმი N7 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი N7 001 საკრებულოს სხდომის ოქმი N7 05/25/2023 05/30/2023 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
განკარგულება N10 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 25 მაისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგის დამტკიცების შესახებ 001 განკარგულება N10 05/25/2023 05/30/2023 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N1 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამების განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ. 001 საკრებულოს დადგენილება N1 01/23/2023 01/25/2023 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს დადგენილება N13 „წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 30 დეკემბრის N40 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე; 001 დადგენილება N13 03/31/2023 04/03/2023 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა N1 23.01.2023 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა N1 001 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა N1 01/23/2023 01/27/2023 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სამანდატო, იურიდიული და საპროცედურო საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი N4 სამანდატო, იურიდიული და საპროცედურო საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი N4 001 კომისიის სხდომის ოქმი N4 03/27/2023 03/31/2023 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N7 24.02.2023 წ. "წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ" წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 13 ივნისის №18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 001 საკრებულოს დადგენილება N7 02/27/2023 02/28/2023 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
განკარგულება N9 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 28 აპრილის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგის დამტკიცების შესახებ 001 განკარგულება N9 04/28/2023 05/03/2023 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს დადგენილება N12 ,,წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 30 დეკემბრის №40 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 001 დადგენილება N12 03/10/2023 03/13/2023 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სამანდატო, იურიდიული და საპროცედურო საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი N5 სამანდატო, იურიდიული და საპროცედურო საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი N5 001 კომისიის სხდომის ოქმი N5 03/29/2023 04/05/2023 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N8 24.2023 წ. „წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამების განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ“ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 23 იანვრის N1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 001 საკრებულოს დადგენილება N8 02/27/2023 02/28/2023 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
განკარგულება N11 "2020-2021 წლებში მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლობითი და არმასრულებელი ორგანოების დაფინანსებისა და სამშენებლო სამუშაოების გამარტივებული შესყიდვების შესაბამისობის აუდიტის შესახებ" , სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ანგარიშთან დაკავშირებით მუნიციპალიტეტში გასატარებელ ღონისძიებათა გეგმის თაობაზე 001 განკარგულება N11 05/25/2023 05/30/2023 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს დადგენილება N11 „წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამების განხორცილების წესის დამტკიცების შესახებ“ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 23 იანვრის №1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე; 001 დადგენილება N11 03/10/2023 03/13/2023 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სამანდატო, იურიდიული და საპროცედურო საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი N6 სამანდატო, იურიდიული და საპროცედურო საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი N6 001 კომისიის სხდომის ოქმი N6 04/24/2023 04/28/2023 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N9 24.02.2023 წ. „წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 22 მარტის N9 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 001 საკრებულოს დადგენილება N9 02/27/2023 02/28/2023 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბიუროს სხდომა N5 ადმინისტრაციულ–სამართლებრივი აქტების გამოცემის მიზნით ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე; საკრებულოსა და საკრებულოს კომისიების მორიგი სხდომების ჩატარების თარიღის განსაზღვრის თაობაზე; 001 ბიუროს სხდომა N5 04/21/2023 04/21/2023 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სოციალურ საკითხთა კომისიის ოქმი N1 სოციალურ საკითხთა კომისიის ოქმი N1 001 სოციალურ საკითხთა კომისიის ოქმი N1 01/20/2023 01/25/2023 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის ოქმი N3 საკრებულოს სხდომის ოქმი N3 001 საკრებულოს სხდომის ოქმი N3 02/24/2023 02/27/2023 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბიუროს სხდომა N6 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 28 აპრილის სხდომის დღის წესრიგის პროექტის განსაზღვრისა და საკრებულოზე დასამტკიცებლად წარდგენის თაობაზე. 001 ბიუროს სხდომა N6 04/28/2023 04/28/2023 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სოციალურ საკითხთა კომისიის ოქმი N2 სოციალურ საკითხთა კომისიის ოქმი N2 001 სოციალურ საკითხთა კომისიის ოქმი N2 02/20/2023 02/24/2023 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი N4 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი N4 001 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი N4 03/10/2023 03/13/2023 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ადმინისტრაციული წარმოების დაწყება წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამართლებრივი აქტების გამოცემის მიზნით ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე. 001 ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე. 06/19/2023 06/20/2023 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N17 „წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამების განხორცილების წესის დამტკიცების შესახებ“ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 23 იანვრის №1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 001 დადგენილება N17 05/01/2023 05/04/2023 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სოციალურ საკითხთა კომისიის ოქმი N3 სოციალურ საკითხთა კომისიის ოქმი N3 001 სოციალურ საკითხთა კომისიის ოქმი N3 02/27/2023 03/02/2023 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის ოქმი N5 საკრებულოს სხდომის ოქმი N5 001 საკრებულოს სხდომის ოქმი N5 03/31/2023 04/03/2023 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
განკარგულება N1 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 26 იანვრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგის დამტკიცების თაობაზე 001 განკარგულება N1 01/26/2023 01/30/2023 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ცნობა წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამართლებრივი აქტის გამოცემის მიზნით ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე. 001 ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე. 07/31/2023 07/31/2023 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N18 ,,წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 30 დეკემბრის №40 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 001 დადგენილება N18 05/01/2023 05/04/2023 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სოციალურ საკითხთა კომისიის ოქმი N4 სოციალურ საკითხთა კომისიის ოქმი N4 001 სოციალურ საკითხთა კომისიის ოქმი N4 02/28/2023 03/03/2023 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

Pages