ცხელი ხაზი : 599647050

"საგადასახადო დავალიანებებისა და სახელმწიფო სესხების რესტრუქტურიზაციის შესახებ" საქართველოს კანონი

გააზიარე