ცხელი ხაზი : 599647050

აუქციონები

სათაური დასრულების თარიღი
გამოცხადებული აუქციონები იხილეთ-https://www.eauction.ge/Home/EntityView/796701 22 ივნისი, 2022 მეტის წაკითხვა
წალ ენჯიხის მუნიც იპალ იტეტის საკუთრებაში არსებულ ი უძრავი პირო ბებიანი ელ ექტრო ნულ ი აუქც იო ნის ფ ო რმით პრივატიზ ებასთან დაკავშირებით გასატარებელ ღ ო ნისძიებათა შესახებ 6 ივლისი, 2020 მეტის წაკითხვა
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მიქავას ადმინისტრაციულ ერთეულში ახალი საბავშვო ბაღის შენობის მშენებლობის სამუშოები. 15 აგვისტო, 2019 მეტის წაკითხვა
auqciono 9 აგვისტო, 2019 მეტის წაკითხვა
ი ნ ფ ო რ მ ა ც ი ა 16 ივლისი, 2019 მეტის წაკითხვა
ი ნ ფ ო რ მ ა ც ი ა 17 ივნისი, 2019 მეტის წაკითხვა
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერია აცხადებს აუქციონს 10 ივნისი, 2019 მეტის წაკითხვა
ი ნ ფ ო რ მ ა ც ი ა 22 April, 2019 მეტის წაკითხვა
ი ნ ფ ო რ მ ა ც ი ა 21 მარტი, 2019 მეტის წაკითხვა
ი ნ ფ ო რ მ ა ც ი ა 21 ნოემბერი, 2018 მეტის წაკითხვა
ი ნ ფ ო რ მ ა ც ი ა 25 ოქტომბერი, 2018 მეტის წაკითხვა
ი  ნ  ფ  ო  რ მ  ა  ც  ი  ა 29 ივნისი, 2018 მეტის წაკითხვა
ი ნ ფ ო რ მ ა ც ი ა 17 April, 2018 მეტის წაკითხვა
ი ნ ფ ო რ მ ა ც ი ა 15 თებერვალი, 2018 მეტის წაკითხვა
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის გამგეობა აცხადებს აუქციონს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საჯარო აუქციონის ფორმით პრივატიზების და იჯარის ფორ 30 ოქტომბერი, 2017 მეტის წაკითხვა
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის გამგეობა აცხადებს აუქციონს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საჯარო აუქციონის ფორმით პრივატიზების და იჯარის ფორმ 21 აგვისტო, 2017 მეტის წაკითხვა
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის გამგეობა აცხადებს აუქციონს 25 ივლისი, 2017 მეტის წაკითხვა
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის გამგეობა აცხადებს პირობით აუქციონს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საჯარო აუქციონის ფორმით პრივატიზების შესახებ 20 April, 2017 მეტის წაკითხვა
ი ნ ფ ო რ მ ა ც ი ა 24 თებერვალი, 2017 მეტის წაკითხვა