ცხელი ხაზი : 599647050

მოსახლეობის რაოდენობა წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში

ადმინისტრაციული ცენტრი - წალენჯიხა.


 ტერიტორია - 64715 ჰა.

კლიმატი - სუბტროპიკული.
ქალაქი - 2, წალენჯიხა, ჯვარი.

 ადმინისტრაციული- 14

 ადგილობრივი- კომლი-10589,სული-37008

დევნილი  კომლი-3192,სული-9243,
 მოსახლეობა სულ - კომლი-13781,სული- 46251

 

მოსახლეობის ეროვნული შემადგენლობა:

ქართველი- 95%, სხვა 5%.

Administrative center - Tsalenjikha.


Area - 64715 ha.

Climate - subtropical.
City - 2, Tsalenjikha, Jvari.

Administrative- 14

Local-household-10589, soul-37008

IDP household-3192, Soul-9243,
Total population - household - 13781, soul - 46251National composition of the population:

Georgian - 95%, other 5%.


გააზიარე