ცხელი ხაზი : 599647050

ანონსები

31 ივლისი 2023

ცნობა წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამართლებრივი აქტის გამოცემის მიზნით ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე.

ჯგალის ადმინისტრაციული ერთეულის მცხოვრებთა ერთობლივი განცხადების საფუძველზე, წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში დაწყებულია ადმინისტრაციული წარმოება წალენჯიხის მუნიც

20 ივლისი 2023

ცნობა წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამართლებრივი აქტების გამოცემის მიზნით ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში დაწყებულია ადმინისტრაციული წარმოება  სამართლებრივი აქტების მისაღებად შემდეგ სამართლებრივი აქტების პროექტებზე:

 

20 ივნისი 2023

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში დაგეგმილი საკრებულოს კომისიების სხდომის ანონსი

26 ივნისი

 14:00 საათი - საკრებულოს ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისიის სხდომა; 14:30 საათი - საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომა
02 ივნისი 2023

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ერთი კვირის მანძილზე დაგეგმილი ღონისძიებების ანონსი

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ერთი კვირის მანძილზე დაგეგმილი ღონისძიებების ანონსი:

 5 ივნისი